Čišćenje septičkih jama

Čišćenje septičkih jama je usluga koju BRZA VODA doo pruža pravnim i fizičkim licima na teritoriji cele Srbije.

Dakle, ako koristite septičku jamu kao rezervoar otpadnih voda, vodoinstalateri firme Brza Voda će izvršiti pražnjenje septičke jame crpljenjem otpadnih materija i očistiti sve od mulja i drugih nečistoća.

Uz čišćenje septičkih jama, od usluga je dostupno i čišćenje separatora masti, čišćenje rezervoara za za naftu ili TNG kao i ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma ili osnove lifta nakon oluje ili poplave. Tehničke mogućnosti firme Brza Voda su velike i svaki problem sa čišćenjem septičkih jama i drugih rezervoara je rešiv.

Često je u sklopu čišćenja septičkih jama neophodno izvršiti i odgušenje i čišćenje kanalizacionih cevi i odvoda, a svakako se preporučuje kao dodatna usluga radi obezbeđivanja nesmetanog odvođenja i taloženja otpadnih voda i materija u septičim jamama.

Crpljenje otpadnih materija, crpljenje septičkih jama, crpljenje separatora, odgušenje kanalizacije

Vozila za čišćenje septičkih jama i crpljenje otpadnih materija su takođe opremljena za odgušenje i pranje kanalizacije i čišćenje cevovoda pomoću vode pod pritiskom. Nakon uklanjanja otpadnih materija i mulja, može se uraditi i čišćenje i ispiranje svih vrsta rezervoara.

BRZA VODA doo više od 25 godina pruža usluge odgušenja kanalizacije, otpušavanja odvoda i čišćenja septičkih jama. Sertifikati kvaliteta i preko 30000 zadovoljnih klijenata pokazuju kvalitet i profesionalnost. Bavimo se svim pitanjima u vezi crpljenja otpadnih voda, pa ne morate tražiti dalje.

Dovoljno je da pozovete na: Fix: 011/322-17-13 ili na: Mob: 063/833-00-05 ili da pošaljete poruku na email: rade.brzavoda@gmail.com


ODGUŠENJA
UA-110278361-1